นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

ที่ Dploject.com เรามีนโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินที่ชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับบริการที่ดีที่สุด โดยรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ดังนี้:

การขอคืนสินค้าและเงิน

ลูกค้าสามารถติดต่อเราเพื่อขอคืนสินค้าและเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด สินค้าที่ได้รับห้ามผูกกับเบอร์ลูกค้าหรือทำการเปลี่ยนแปลงใดๆอาจจะทำให้ทางเราแก้ไขได้ยากมากขึ้น โดยรายละเอียดและเงือนไขต่างๆ จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ดังนี้:

ระยะเวลาการขอคืนเงิน

การคืนสินค้าจะต้องดำเนินการภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า ลูกค้าต้องแจ้งการคืนสินค้าผ่านช่องทางการติดต่อที่เรากำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็น facebook LINE และช่องทางอื่นๆที่ติดต่อหาเราโดยตรง

ขั้นตอนการคืนสินค้า

แจ้งความประสงค์ที่จะคืนสินค้าผ่านทาง Facebook หรือ ไลน์ หรือ ช่องทางติดต่อที่เรากำหนด ระบุว่าขอคืนสินค้าเนื่องจากเกิดปัญหาต่างๆ โดยมีเหตุผลสมควรแก้การคืน เช่น รู้สึกไม่ปลอดภัย รหัสถูกล็อคไอดีซ้อน รหัสเข้าไม่ได้โดยที่ไม่ได้ทำอะไร ให้ถ่ายรูปพร้อมหลักฐานส่งมายังทางเราเพื่อตรวจสอบ

การตรวจสอบสินค้า

เมื่อได้รับสินค้าที่คืน เราจะทำการตรวจสอบสภาพสินค้าและยืนยันว่าตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้าหรือไม่ หากสินค้าตรงตามเงื่อนไขการคืน เราจะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าภายใน 7-14 วันทำการ

ข้อยกเว้น

สินค้าที่ถูกใช้งานหรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือปรับเปลี่ยนเบอร์โทรการผูกมัดได้จะไม่สามารถคืนเงินได้ และสินค้าที่ถูกซื้อผ่านช่องทางที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเราจะไม่สามารถคืนเงินได้

การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนโยบาย

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนโยบายนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าควรตรวจสอบนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับนโยบายของเรา กรุณาติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี้: